ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Πολυκατοικία
Μονοκατοικία
Συγκρότημα κατοικιών

Χώρος Εκπαίδευσης
Χώρος πολιτισμού
Χώρος Υγειονομικής Περίθαλψης
Χώρος θρησκευτικής λατρείας
Εγκαταστάσεις άθλησης
Χώρος Δημόσιας Διοίκησης

Κατάστημα λιανικής
Εμπορικό κέντρο - Κτήριο μεικτής εμπορικής χρήσης
Χώρος εστίασης/Διασκέδασης
Eργοστάσιο/Χώρος παραγωγής
Συγκρότημα γραφείων

Μεγάλη μονάδα (100+ κλίνες)
Μεσαία μονάδα (20 εως 100 κλίνες)
Μικρή μονάδα (Boutique ξενοδοχείο)

Μικρής κλίμακας
Μεγάλης κλίμακας
Προσθήκη / Επέκταση σε υφιστάμενο κτίριο

Σχεδιασμός τοπίου μικρής κλίμακας
Σχεδιασμός τοπίου μεγάλης κλίμακας
Αστικός Σχεδιασμός

Εργα Υποδομής
Λοιπά Κτίσματα
Μη υλοποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη