ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΠΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

150€

Η τιμή είναι καθαρή και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
Οι συμμετέχοντες με έδρα την Κύπρο δεν υποχρεούνται στην καταβολή του ΦΠΑ.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

120€

Από την πέμπτη συμμετοχή και μετά ισχύει έκπτωση 20% ανά συμμετοχή. Η τιμή είναι καθαρή και δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.
 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

50€

Η τιμή για τις συμμετοχές στις φοιτητικές κατηγορίες είναι τελική και περιλαμβάνει ΦΠΑ.