ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τo Archisearch και η Graphopress ΕΠΕ προκηρύσσουν διαγωνισμό έργων αρχιτεκτονικής, σχεδιασμού εσωτερικών χώρων και φωτισμού υπό τον τίτλο: Greek Architecture, Interiors and Lighting Awards (GRAIL 2024). H προθεσμία υποβολής συμμετοχών των GRAIL 2024 λήγει την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Yποβάλλονται έργα σχεδιασμού αρχιτεκτονικής, σχεδιασμού εσωτερικών χώρων και φωτισμού τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 1 Iανουαρίου 2020 έως 30 Νοεμβρίου 2023.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στα GRAIL 2024 ανά ενότητα/κατηγορία έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα και την Κύπρο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και νομικά ή φυσικά πρόσωπα με έδρα στο εξωτερικό, αρκεί η συμμετοχή τους να αφορά εργασία που έχει γίνει πρωτίστως για την ελληνική ή την κυπριακή αγορά.

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής απεριόριστου αριθμού συμμετοχών ανά ενότητα/κατηγορία και συνολικά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

H προθεσμία υποβολής συμμετοχών στα GRAIL 2024 λήγει την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα παράτασης της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών κατά την κρίση τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η υποβολή συμμετοχών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του διαγωνισμού (www.grailawards.gr).

Η Κ.E./GRAIL έχει το δικαίωμα να αποκλείσει όποια συμμετοχή δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό ή δεν τηρεί πιστά τις οδηγίες υποβολής έργων που αναφέρονται στη σχετική Προκήρυξη των GRAIL,

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

H K.E./GRAIL θα στηρίξει τις αποφάσεις της και θα αξιολογήσει κάθε συμμετοχή σε σχέση με τα εξής κριτήρια:

• σχεδιαστική αρτιότητα και πρωτοτυπία

• τεχνική συνέπεια στον τρόπο κατασκευής

• οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα

• κοινωνική αξία

• καταλληλότητα του έργου ως προς τη χρήση και τον σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει

ΤΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H συμμετοχή στα GRAIL 2024 τιμολογείται στην τιμή των 150 ευρώ (+ Φ.Π.Α.). Το κόστος συμμετοχής στις φοιτητικές κατηγορίες κατ’ εξαίρεση ορίζεται στα 50 ευρώ. Όλοι οι συμμετέχοντες με έργα στα GRAIL, και μόνο με την υποβολή της διαδικτυακής αιτήσεως συμμετοχής αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους του όρους και τις διατάξεις των κανονισμών που εμπεριέχονται στην παρούσα προκήρυξη.