Κήπος . Μέσον . Αγορά || Νέδοντος οραματισμοί
CATEGORY
Φοιτητική αρχιτεκτονική εργασία
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει προβληματικές και προτείνει λύσεις που εμπίπτουν στην ευρύτερη θεματική του αστικού σχεδιασμού, επιλέγοντας ως πεδίο έρευνας την πόλη της Καλαμάτας. Η πρόταση που την συνοδεύει περιλαμβάνει εστιασμένες παρεμβάσεις που εντάσσονται σε μια τριμερή, αλλά ενιαία λογική ανασχεδιασμού, η οποία καλείται να επαναπροσδιορίσει το αστικό τμήμα του ποταμού Νέδοντα, που διασχίζει την πόλη στον άξονα βορρά – νότου. Τόσο η κοίτη όσο και τα παρόχθια μέτωπα του ποταμού – χειμάρρου προσεγγίζονται ως τμήματα ενός άξονα που, εκτός από τους οραματισμούς που τον αντιμετωπίζουν αμιγώς με τρόπο υλικοτεχνικό, σχεδιάζεται ώστε να αποτελέσει τοπόσημο και μέσο συρραφής των εκατέρωθεν συνοικιών, προσφέροντας παράλληλα διαδρομές και θέες προς τα εναλλασσόμενα – ανά εποχή – υδάτινα τοπία του. Η διαδικασία επιτυγχάνεται διαμέσου μιας ερευνητικής διαδρομής που αγγίζει τις ευρύτερες θεματικές της επίκαιρης συζήτησης για την πόλη, την αστική εμπειρία, την δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του ποταμού, όπως αυτές προκύπτουν από τις πρόσφατες υδρολογικές μελέτες, καθώς και τις μεθόδους διαχείρισης των αστικών υδάτων στο διεθνή χώρο και αποσκοπεί στη συγκρότηση μιας πρότασης πολυεπίπεδης· μιας πρότασης που επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία του αστικού βιώματος μέσω της ενεργητικής ανάμνησης του στοιχείου του νερού, προσπαθώντας παράλληλα να αντιμετωπίσει ως ένα βαθμό τεχνικά προβλήματα υπαρκτά, που σχετίζονται κυρίως με τον πλημμυρικό κίνδυνο που εγκυμονούν οι στενές διατομές του υδάτινου ανοιχτού αγωγού.

CREDITS

Σπουδαστής
Κωνσταντίνος Γουρνάς
Σπουδάστρια
Παναγιώτα Μούσα
Επιβλέπων
Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος
Σύμβουλος | Υδραυλική ανοιχτού αγωγού
Αριστοτέλης Μαυρομμάτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Παναγιώτης Παπαντωνίου
Σύμβουλος | Στατική Μελέτη
Ανδρονίκη Μιλτιάδου